Επιστροφές & Ακυρώσεις

Μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλλουμε το τίμημα αν μας κοινοποιήσετε τηλεφωνικά την απόφαση σας αυτή εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που θα υποδείξετε.

Σε περίπτωση που παραγγείλετε παρτίδα προϊόντων η προθεσμία εκκινεί την στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν ή με την παράδοση του προϊόντος σε περίπτωση περιοδικών παροχών. Τέλος, σε περίπτωση αγοράς ψηφιακού περιεχομένου το οποίο δεν είναι αποθηκευμένο σε σταθερή βάση, από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν καθώς επίσης και τη συσκευασία του στην άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε (χωρίς να έχει παραβιαστεί η συσκευασία του προϊόντος αυτού αυτού καθ εαυτού)* ή να μας παραδώσετε σαφείς και μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι το έχετε στείλει ασφαλώς εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρηση από εσάς και εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την Εταιρία μας και επιβαρύνουν τον πελάτη. Στην περίπτωση που το προϊόν είναι διάφορο από αυτό που παραγγέλθηκε τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος τα αναλαμβάνει η εταιρία. Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.

*ΠΡΟΣΟΧΗ! Στις περιπτώσεις έχετε αγοράσει προϊόν το οποίο διαθέτει ταινία ασφαλείας, η οποία εγγυάται την αρτιότητα του προϊόντος, για να προχωρήσετε σε επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει η ταινία ασφαλείας να μην έχει παραβιαστεί.

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε ενημερωμένοι για τις μεγάλες προσφορές μας!